Doanh nghiệp Chiến lược nhân sự là gì? Cách xây dựng chiến lược nhân sự hiệu quả

30
th 09

Chiến lược nhân sự là gì? Cách xây dựng chiến lược nhân sự hiệu quả

Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh hoặc làm cho một doanh nghiệp thì chắc hẳn không còn xa lạ với chiến lược nhân sự. Chiến lược nhân sự là một phần rất quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp.

Chiến lược nhân sự là gì?

Chiến lược nhân sự là gì?

Chiến lược nhân sự là một chiến lược chức năng quan trọng, hệ thống quản lý nhân sự để thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Cụ thể hơn, chiến lược nhân sự là hệ thống các chính sách, hoạt động, quy trình quản trị nhân lực hỗ trợ cho nhau để thực hiện chiến lược kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Quy trình xây dựng chiến lược nhân sự

Khi tìm hiểu về chiến lược nhân sự, đây chắc hẳn là thông tin mà mọi người cần nắm rõ. Quy trình xây dựng chiến lược gồm năm giai đoạn chính: Phân tích ngành; phân tích chiến lược, chuỗi giá trị, quy trình cốt lõi; Phân loại và xác định các nhóm nhân lực cốt lõi; Xây dựng chiến lược nhân sự; Triển khai chiến lược nhân sự.

Giai đoạn 1: Phân tích ngành

Hiểu biết xu hướng thay đổi của ngành đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo yêu cầu đối với nguồn nhân lực của bất kì doanh nghiệp nào. Trong việc phân tích ngành, ta cần chú ý tới xu hướng tăng trưởng của ngành, xu hướng thay đổi trong thị hiếu khách hàng và sự phân hóa thị trường, xu hướng cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành.

 • Xu hướng tăng trưởng của ngành ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của ngành trong tương lai, có thể dư thừa hoặc thiếu hụt. Một số ngành có tốc độ tăng trưởng cao sẽ mở rộng sản xuất, từ đó đòi hỏi nhu cầu về lực lượng lao động gây nên cạnh tranh trong thị trường lao động vì thiếu hụt nhân lực. Và ngược lại, những ngành có tốc độ tăng trưởng thấp sẽ phải cải thiện năng suất lao động hoặc cắt giảm nhân sự. 

 • Xu hướng thay đổi trong thị hiếu khách hàng yêu cầu doanh nghiệp cần có chiến lược độc đáo, đổi mới về mô hình kinh doanh và giá trị cung cấp. Để có được điều đó thì yêu cầu cao hơn vào khả năng, chất lượng của nhân sự.

 • Xu hướng cạnh tranh trong ngành bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố nêu trên, cũng bởi vậy mà thay đổi các nguồn lực, đặt vấn đề với nguồn nhân lực trong tương lai doanh nghiệp.

Giai đoạn 2: Phân tích chiến lược, chuỗi giá trị, quy trình cốt lõi

Yêu cầu đối với giai đoạn này là đưa ra cơ sở để doanh nghiệp phân loại được các nhóm nguồn nhân lực và xác định yêu cầu với mỗi nhóm nguồn nhân lực để doanh nghiệp phát triển các chiến lược cụ thể.

Doanh nghiệp cần làm rõ định hướng chiến lược:

 • Mục tiêu chiến lược

 • Định hướng phát triển tổng thể của công ty

 • Danh mục lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp sẽ tham gia vào lĩnh vực mới nào? Lĩnh vực nào doanh nghiệp cần duy trì hay rút khỏi ngành?

 • Phạm vi kinh doanh

 • Lợi thế cạnh tranh: Doanh nghiệp cạnh tranh bằng giá thành thấp, chất lượng cao hay đổi mới sáng tạo

 • Năng lực cốt lõi và chuỗi giá trị: là phần doanh nghiệp xây dựng nền để tạo lợi thế cạnh tranh

Giai đoạn 3: Phân loại và xác định nhóm nhân lực quan trọng

Mỗi chiến lược kinh doanh có trọng tâm và yêu cầu khác nhau về năng lực, quy trình bởi vậy để đảm bảo hiệu quả và sự phù hợp với từng chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp cần phân tích và xác định cẩn thận từng nhóm nhân sự.

Giai đoạn 4: 

Lợi ích của chiến lược nhân sự

Tại sao chiến lược nhân sự lại có vai trò quan trọng với sự phát triển của doanh nghiệp như vậy? Dưới đây là những lợi ích mà chiến lược nhân sự mang lại:

 • Đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự để đảm bảo quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Giúp doanh nghiệp có một lộ trình, mục tiêu cụ thể rõ ràng, từ đó có thể ứng biến trước sự thay đổi, xu hướng mới về nguồn nhân sự trong ngành để tạo ra lợi thế cạnh tranh.

 • Giúp lãnh đạo dễ dàng hơn trong việc quản lý, lựa chọn và đưa ra các quyết định quan trọng.

 • Nhạy bén trong quá trình phát triển doanh nghiệp, tuyển dụng nhân sự

 • Nắm vững năng lực của nhân sự trong công ty

Trên đây là những thông tin cơ bản về chiến lược nhân sự. Đọc bài viết mong rằng các bạn sẽ có cái nhìn tổng quát và hiểu rõ hơn về chiến lược nhân sự.

>>> Xem thêm các bài viết:

TIN LIÊN QUAN