Blog Một vài điểm cơ bản về công dân nước Việt Nam bạn nên biết

30
th 09

Một vài điểm cơ bản về công dân nước Việt Nam bạn nên biết

Bạn đang thắc mắc nghĩa của từ công dân? Làm thế nào để xác định một người nào đó là công dân nước Việt Nam? Bài biết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này.

1. Khái niệm về công dân

 

Công dân có thể hiểu là một người, một cá nhân cụ thể có năng lực pháp luật và năng lực hành vi, có các quyền và nghĩa vụ nhất định được quy định trong luật của quốc gia.

Khái niệm về công dân

Theo quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, tại Điều 17, khoản 1 có quy định về công dân nước Việt Nam: 

“Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam”

2. Căn cứ pháp lý để xác định là công dân nước Việt Nam

 

Công dân của nước Việt Nam được xác định dựa vào quốc tịch, người có quốc tịch Việt Nam sẽ là công dân nước Việt Nam.

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa cá nhân với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa công dân Việt Nam với Nhà nước và ngược lại quyền và trách nhiệm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với công dân Việt Nam. (theo quy định tại Điều 1, Luật quốc tịch 2008).

Theo như quy định của Luật quốc tịch 2008 thì có các căn cứ để có thể xác lập quốc tịch cho cá nhân:

* Hưởng quốc tịch do sinh ra: trên thế giới có hai nguyên tắc cơ bản để xác định quốc tịch do sinh ra là nguyên tắc huyết thống và nguyên tắc nơi sinh. Tuy nhiên việc áp dụng một trong hai nguyên tắc để xác định quốc tịch còn nhiều bất cập và hạn chế. Vì vậy mà nước ta đã áp dụng cả hai nguyên tắc gọi là nguyên tắc hỗn hợp. Theo đó, ở nước ta, trẻ em sinh ra ưu tiên áp dụng nguyên tắc huyết thống trước, sau đó mới đến nguyên tắc lãnh thổ.

* Hưởng quốc tịch theo sự gia nhập:  có ba trường hợp hưởng gia nhập theo sự gia nhập gồm: do xin vào quốc tịch, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam, do trẻ em là người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi.

* Hưởng quốc tịch cho sự lựa chọn: lựa chọn quốc tịch là quyền tự do của một người. Một người có thể tự lựa chọn cho mình một quốc tịch hoặc giữ nguyên quốc tịch cũ hoặc nhận quốc tịch của một nước hữu quan khác. Việc lựa chọn này dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với nguyên tắc dân tộc tự quyết, bảo đảm tuyệt đối quyền lợi ích của người lựa chọn.

* Hưởng quốc tịch theo sự phục hồi quốc tịch:  đây là trường hợp người ra nước ngoài sinh sống này muốn hồi hương về tổ quốc hoặc người đã mất quốc tịch nước mình do kết hôn với người nước ngoài nay ly hôn và muốn trở lại quốc tịch cũ.

3. Quyền và nghĩa vụ khi trở thành công dân nước Việt Nam

 

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam được quy định trong Hiến pháp 2013. Ngoài những quyền cơ bản của con người thì công dân có các quyền nghĩa vụ khác như:

Quyền và nghĩa vụ khi trở thành công dân nước Việt Nam

Về quyền:

* Công dân có quyền được nhà nước bảo hộ

* Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp

* Có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, biểu tình…

* Công dân nam và công dân nữ có quyền bình đẳng như nhau

* Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, đủ 20 tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

* Có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến với nhà nước các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước…

Về nghĩa vụ:

* Công nhân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc

* Có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân

* Công dân có nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chấp hành nguyên tắc trật tự công cộng

* Công dân có nghĩa vụ nộp thuế…

Trên đây là một số thông tin cơ bản về công dân, hi vọng sau khi đọc xong bài viết bạn đã có thêm cho mình một số hiểu biết về công dân.

>>> Xem thêm các bài viết:

 

TIN LIÊN QUAN