Blog HR Business Parner - Mô hình quản trị nhân sự hiệu quả cao

30
th 09

HR Business Parner - Mô hình quản trị nhân sự hiệu quả cao

HR Business Partner là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và quản trị nhân sự nói riêng, song không phải ai cũng hiểu rõ. Hãy cùng tìm hiểu các thông tin tổng hợp về HR Business Partner thông qua bài viết chúng tôi cung cấp dưới đây.

Khái niệm thuật ngữ HR Buisiness Partner

Khái niệm thuật ngữ HR Business Partner

Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng trở nên cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp phải tìm mọi phương pháp để từng bước tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường bằng cách vận dụng tối đa nguồn lực sẵn có và liên tục có những kế hoạch, bước tiến hoàn hảo trong chiến lược kinh doanh, và trong số đó không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của công tác quản trị nhân sự, huy động tối đa các nguồn lực từ nhân tố con người.

HR Business Partner được trình bày cụ thể là Human resource business partner, nghĩa thông dụng là đối tác chiến lược nhân sự. Thuật ngữ này bắt nguồn từ mục đích thiết lập một chiến lược phát triển nhân sự nhằm gắn kết và tạo bước đệm hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh khác của bộ phận quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp. Thuật ngữ này bắt nguồn từ giáo sư kinh tế Dave Ulrich, được viết trong cuốn sách  “Human Resource Champions” vào năm 1997.

HR Business Partner là mục tiêu nhắm đến của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh với mong muốn đạt được hiệu quả trong quản trị nhân sự để đáp ứng hiệu quả kinh doanh. Thuật ngữ này chỉ mục đích và vai trò của bộ phận nhân sự nói chung và những người thuộc bộ phận quản trị nhân sự nói riêng, vốn là những người đóng vai trò rất quan trọng trong việc liên kết với các phòng ban, bộ phận khác trong doanh nghiệp như hình thức làm việc giữa các đối tác với nhau, nhằm liên kết thực hiện tối ưu hiệu quả các chiến lược mà doanh nghiệp đã đề ra.

Thực hiện cơ cấu mô hình nhân sự theo hướng HR Business Partner tức là chú trọng các phương thức tuyển dụng, khai thác nhân lực và tập trung một bộ phận nhân lực đáp ứng các tiêu chí cần thiết trong phòng ban nhân sự nhằm đảm bảo các công việc chuyên môn đòi hỏi trình độ, kỹ năng vượt trội. Những nhân tố trong tập hợp này không chỉ là người am hiểu sâu rộng về quản trị nhân sự mà còn có khả năng hoạch định, đánh giá cá chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, nhìn nhận và dự đoán khả năng hiện thực hóa chiến lược với mô hình, cách thức quản trị hiện tại nhằm đưa ra phương án khả thi mang lại kết quả tối ưu nhất cho doanh nghiệp. 

Vai trò của nhân viên đảm nhận các vị trí ở bộ phận HR Business Partner

Với yêu cầu mà doanh nghiệp cần khi tạo lập quản trị nhân sự theo mô hình HR Business Partner, các nhân viên mẫn cán bên trong bộ phận này chính là những người nắm giữ vai trò hết sức quan trọng và thực hiện cùng một lúc nhiều công việc đúng với tính chất đối tác-chiến lược như tên gọi. 

Cụ thể, bộ phận HR Business Partner trong cơ cấu phòng ban nhân sự sẽ trực tiếp đảm nhiệm các công việc sau đây:

- Hỗ trợ, làm việc với bộ phận quản trị đối tác, quản lý cấp cao với vai trò tạo định hướng cho các chiến lược kinh doanh

- Thực hiện công tác quản trị nhân sự với vị trí đánh giá, phân tích sự tác động, tính hiệu quả của mô hình nhân sự hiện tại, tính toán phương pháp nhằm cân đối hiệu quả lợi ích và chi phí nhân sự

- Hỗ trợ, tham vấn và đại diện lợi ích cho người lao động nhằm tạo động lực nâng cao hiệu quả lao động

- Không ngừng cải thiện chất lượng, văn hoá doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức theo mục đích hiệu quả nhất.

Với vai trò tạo dựng và đảm bảo sự liên kết giữa chiến lược kinh doanh và quá trình hiện thực hoá các chiến lược đó, bộ phận HR Business Partner được gọi là một trong những nhân tố hàng đầu tạo nên sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. HR Business Partner không chỉ là tên gọi của một bộ phận trong cơ cấu quản trị nhân sư mà còn là mục tiêu hướng tới của tất cả các phòng ban nhân sự trong các doanh nghiệp để làm sao thực hiện vai trò đúng như tên gọi, xứng đáng là một đối tác chiến lược trong quản trị nhân sự.

>>> Xem thêm các bài viết:

TIN LIÊN QUAN