Blog Tổng hợp nội dung quan trọng về kế toán hành chính sự nghiệp

30
th 09

Tổng hợp nội dung quan trọng về kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp là nội dung quan trọng trong các cơ quan tổ chức. Vậy kế toán hành chính sự nghiệp là gì, cùng khám phá tất cả nội dung quan trọng về vấn đề này nhé !

1. Thế nào là kế toán hành chính sự nghiệp

 

Kế toán hành chính sự nghiệp được hiểu là công việc tổ chức các hệ thống thông tin sang dạng dữ liệu góp phần hỗ trợ cho việc quản lý và kiểm soát các loại kinh phí cũng như tình hình sử dụng kinh phí. Ngoài ra, kế toán hành chính sự nghiệp còn theo dõi và quản lý tình hình sử dụng các loại tài sản công cũng như việc tuân thủ theo đúng những dự toán về  thu chi dựa trên những tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước. 

Thế nào là kế toán hành chính sự nghiệp

2. Trách nhiệm của công tác kế toán hành chính sự nghiệp

 

Việc phân bổ và sử dụng hợp lý nguồn tiền của mọi tổ chức đều rất quan trọng, do đó, công tác kế toán hành chính sự nghiệp chịu trách nhiệm rất lớn trong vấn đề này. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, kế toán tài chính sự nghiệp có trọng trách trong việc thu thập, xử lý phản ánh và tổng hợp thông tin về các khoản kinh phí được sử dụng trong quá trình hoạt động. Nguồn kinh phí này có thể có từ do được cấp hoặc từ các nguồn đầu tư, tài trợ hoặc là các khoản thu được hình thành trong chính quá trình hoạt động. 

Thứ hai là nhiệm vụ trong việc kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành thực hiện công tác dự toán thu chi, các công tác thực hiện chỉ tiêu tài chính đặt ra theo tiêu chuẩn của Nhà nước. Thực hiện giám sát việc chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách trong việc thanh toán theo các chế độ của Nhà nước.

Thứ ba là việc kiểm tra và giám sát việc phân phối các nguồn kinh phí tới các đơn vị dự toán các cấp dưới.

Thứ tư, kế toán hành chính sự nghiệp còn đảm nhiệm việc nộp các loại báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên theo đúng thời hạn quy định. Ngoài ra, bộ phận này còn cung cấp nguồn thông tin dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng các dự toán, định mức về chi tiêu và phân tích, đánh giá việc sử dụng nguồn kinh phí có hợp lý hay không để kịp thời điều chỉnh.

3. Những yêu cầu đặt ra trong công tác kế toán hành chính sự nghiệp

 

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ được đặt ra, kế toán hành chính sự nghiệp phải đáp ứng một số yêu cầu thiết yếu sau:

* Phản ánh một cách chính xác, kịp thời và toàn diện về mọi vấn đề liên quan tới mọi hoạt động tài chính, sử dụng nguồn vốn quỹ phát sinh trong đơn vị.

* Những chỉ tiêu về kinh toán được phản ánh phải đảm bảo thống nhất với các dự toán ban đầu cả về nội dung và phương pháp tính toán.

* Các số liệu trong các báo cáo tài chính phải được nêu ra rõ ràng, chính xác và dễ hiểu. 

4. Nội dung của công tác kế toán hành chính sự nghiệp

 

Kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm 7 nội dung chính, đó là kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật tư tài sản, kế toán thanh toán, kế toán nguồn kinh phí vốn quỹ, các khoản phải thu và chi ngân sách và lập báo cáo tài chính, phân tích quyết toán của đơn vị. Cụ thể như sau:

Nội dung của công tác kế toán hành chính sự nghiệp

* Kế toán vốn bằng tiền: cần kê khai làm rõ và phản ánh tất cả các con số hiện có liên quan tới các loại vốn bằng tiền mặt tại ngân quỹ, kho bạc  và mức độ biến động của các những con số đó.

* Kế toán các loại vật tư, tài sản: phản ánh rõ số lượng, giá trị hiện thời và tình hình biến động của các loại tài sản hữu hình đó. 

* Kế toán thanh toán: Phản ánh các khoản phải thu khách hàng, khoản nợ phải trả người bán, khoản trích theo lương, trả công nhân viên, trả thuế nhà nước.

* Kế toán nguồn kinh phí, vốn quỹ: phản ánh các khâu liên quan tới nguồn kinh phí từ việc tiếp nhận cho tới việc lập kế hoạch phân bổ, sử dụng và quyết toán các khoản ngân sách sử dụng trong đơn vị.

* Kế toán các khoản thu ngân sách: các khoản thu phí, bán tài sản cố định, thu lãi đầu tư tài chính

* Kế toán các khoản chi ngân sách: phản ánh các quản chi thường xuyên cho sản xuất và các khoản chi không thường xuyên

* Lập báo cáo tài chính và các quyết toán: dựa vào kết quả thu và chi để có phương án phân phối điều chỉnh chi ngân sách hợp lý.

Công tác kế toán hành chính sự nghiệp có được thực hiện tốt thì tổ chức mới phát triển bền vững. Hiểu được các vấn đề liên quan tới công tác này là điều hết sức cần thiết, đặc biệt cho nhân viên làm công tác này. Hy vọng những thắc mắc của bạn đã được giải đáp từ bài viết trên. Cảm ơn bạn đã theo dõi!

>>> Xem thêm các bài viết:

TIN LIÊN QUAN