Blog Thông tin cơ bản về nghề kiểm toán mà bạn cần biết

30
th 09

Thông tin cơ bản về nghề kiểm toán mà bạn cần biết

Khi nghe đến thuật ngữ kiểm toán chắc bạn sẽ không cảm thấy xa lạ. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu nghĩa của có một cách cặn kẽ và chính xác. Vậy kiểm toán thực chất là gì?

1. Khái niệm về kiểm toán

 

Kiểm toán là việc kiểm tra, xác minh tính chính xác của các bài báo cáo tài chinh nhằm cung cấp chính xác tình hình tài chính của một cơ quan, tổ chức nào đó. Hay cũng có thể nói kiểm toán là quá trình xác minh lại tính chính xác của những báo cáo được cung cấp trước đó thông qua việc thu thập đánh giá, xem xét những thông tin liên quan đến báo cáo đó.

khái niệm về kiểm toán là gì

2. Công việc kiểm toán phải làm

 

Công việc mà kiểm toán viên phải làm là xác minh tính đúng đắn của tài liệu, tính pháp lý của báo cáo tài chính bằng những phương pháp khác nhau như phương pháp đối chiếu, phương pháp logic, phương pháp điều tra, thống kê, quan sát, thử nghiệm…

Từ những công việc trên có thể suy ra chức năng của kiểm toán:

  • Xác minh tính trung thực, tnhs pháp lý của các báo cáo tài chính

  • Đưa ra những ý kiến trung thực và mức độ hợp lý của các thông tin tài chính, kế toán để đánh giá những thông tin đó. 

  • Tư vấn cho các nhà quản lý để tổ chức của họ hoạt động một cách hiệu quả bằng việc chỉ ra những sai sót và đưa ra biện pháp khắc phục những sai sót đó. 

Tổ chức ở đây không chỉ là tổ chức thông thường mà còn có thể là cơ quan nhà nước, các loại hình doanh nghiệp…

3. Các loại hình kiểm toán

 

Dựa vào mô hình tổ chức của kiểm toán có thể chia kiểm toán thành:

* Kiểm toán hoạt động độc lập: Là kiểm toán được thực hiện bởi các kiểm toán viên của công ty độc lập chuyên về dịch vụ kiểm toán. Công việc chính của họ là kiểm toán những báo cáo tài chính, ngoài ra họ còn làm một số công việc khác về tài tài chính kinh tế theo chuyên môn nghiệp vụ và theo yêu cầu của khách hàng. Thông thường họ sẽ nhận được sự tín nhiệm của bên thứ ba hoặc nhà đầu tư.

* Kiểm toán hoạt động nội bộ: là kiểm toán viên nội bộ của một doanh nghiệp, tổ chức nào đó. Công việc của học sẽ là thực hiện việc kiểm tóa khi có sự yêu cầu của cấp trên, yêu cầu của Ban giám đốc hoặc Hội đồng quản trị. Vì chỉ làm việc cho công ty và chỉ theo sự chỉ đạo của cấp trên nên kiểm toán viên hoạt động nội bộ ít nhận được sự tín nhiệm của bên ngoài.

* Kiểm toán Nhà nước: là một trong những bộ phận thuộc Bộ máy Nhà nước, việc kiểm toán thực hiện theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được tiến hành kiểm toán sẽ không bị thu phí.

       kiểm toán và những thông tin cần biết

 

Dựa vào đối tượng kiểm toán: 

* Kiểm toán báo cáo tài chính: là hoạt động của kiểm toán viên độc lập tiếm hành việc thu thập đánh giá các báo cáo tài chính được kiểm toán để kiểm tra tính chính xác, tính hợp lý, hợp pháp của nó so với các tiêu chuẩn đưa ra ban đầu.

* Kiểm toán hoạt động: là kiểm toán đưa ra những ý kiến về kinh tế, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của toàn bộ đơn vị được kiểm toán, ngoài ra còn có thể là phạm vi một bộ phận của đơn vị này.

* Kiểm toán tuân thủ: là kiểm toán kiểm tra, xem xét việc tuân thủ các qui định của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng của Nhà nước đề ra với đơn vị được kiểm toán.

4. Các ngôi trường đào tạo kiểm toán hiện nay

 

Trong nước ta có rất nhiều trường đào tạo nghề kiểm toán hệ đại học ví dụ như: khoa kế toán kiểm toán của trường đại học kinh tế TP HCM, khoa kế toán kiểm toán trường đại học Kinh tế quốc dân, khoa kế toán kiểm toán trường đại học công nghiệp Hà Nội, khoa kế toán kiểm toán trường đại học Ngân hàng TP HCM, khoa kế toán kiểm toán trường đại học kinh tế luật TP HCM… 

Ngoài yêu cầu về bằng cấp sau khi học xong ở những ngôi trường này, muốn trở thành kiểm toán viên còn yêu cầu bạn có thêm chứng chỉ CAT, ACCA, VN CPA… 

Trên đây là thông tin về khái niệm, công việc, loại hình… của kiểm toán. Hi vọng sau khi đọc xong thông tin của bài viết bạn đã có thể hiểu cặn kẽ hơn về kiểm toán.

>>> Xem thêm các bài viết:

TIN LIÊN QUAN