Doanh nghiệp Nhà quản trị là gì? Để trở thành nhà quản trị cần những gì?

27
th 09

Nhà quản trị là gì? Để trở thành nhà quản trị cần những gì?

Trong doanh nghiệp, nhà quản trị đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự thành bại của các mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra. Vậy hãy cùng tìm hiểu nhà quản trị là gì? Cấp bậc và vai trò của nhà quản trị bao gồm những gì nhé!

Nhà quản trị là gì? Cùng tìm hiểu về nhà quản trị

Định nghĩa nhà quản trị

 • Nhà quản trị được định nghĩa là tập hợp những cá nhân có nhiệm vụ vạch ra kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn và giám sát việc phân bổ các nguồn lực về tài chính và con người của doanh nghiệp. Nói cách khách, nhà quản trị là người thông qua việc điều hành những người khác để thực hiện mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra.

 • Nhà quản trị cần biết cách sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đảm bảo vẫn hoàn thành mục tiêu mà không gây ra sự lãng phí các nguồn lực đó.

Nhà quản trị gồm những cấp bậc nào?

Nhà quản trị viên cấp cao

 • Là nhà quản trị có quyền lực cao nất và chịu trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng của doanh nghiệp.

 • Nhiệm vụ của quản trị viên cấp cao là đưa ra các chiến lược, quyết định và tổ chức thực hiện các chiến lược đó đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển. Vị trí của quản trị viên cấp cao có thể là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc,...

Nhà quản trị viên cấp trung gian

 • Họ là những người hoạt động dưới sự chỉ huy của quản trị viên cấp cao và đứng ra quản lý quản trị viên cấp sở. 

 • Nhiệm vụ của quản trị viên cấp trung gian là nhận các kế hoạch, chiến lược từ phía quản trị viên cấp cao và triển khai chúng thành những mục tiêu nhỏ để dễ thực hiện hơn. Họ sẽ thực hiện phân bổ nguồn lực sao cho hợp lý sao cho vừa tiết kiệm được nguồn lực mà vẫn đạt được hiệu quả công việc.

 • Vị trí của quản trị viên cấp cơ sở có thể là trưởng phòng, quản đốc, phó quản đốc,...

Nhà quản trị viên cấp cơ sở

 • Đây là nhà quản trị có quyền lực thấp nhất, họ là người trực tiếp nhận sự phân công công việc từ quản trị viên cấp trung gian và triển khai thành các công việc cụ thể hơn cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Vị trí của quản trị viên cấp cơ sở có thể là trưởng bộ phận, tổ trưởng, trưởng ca,...

Vai trò của nhà quản trị trong doanh nghiệp hiện nay

Quan hệ với mọi người

Nhà quản trị là người gắn kết, hướng tất cả các thành viên trong doanh nghiệp đến một mục tiêu chung vì lợi ích của toàn doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Người đại diện cho doanh nghiệp: Thông qua hình ảnh của nhà quản trị chúng ta có thể hình dung phần nào về doanh nghiệp và những đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp đó.

 • Vai trò lãnh đạo: Nhà quản trị thực hiện việc kiểm tra công việc của nhân viên cấp dưới thông qua hình thức kiểm tra gián tiếp hay trực tiếp.

 • Vai trò liên lạc: Nhà quản trị có vai trò liên kết quan hệ giữa mọi người trong công ty cũng như đối tác bên ngoài công ty nhằm hoàn thành công việc được giao.

Thu thập và xử lý thông tin

 • Thông tin được cập nhật càng sớm và càng nhiều thì doanh nghiệp càng có lợi trên thị trường vì vậy nhà quản trị đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tiếp cận thu thập thông tin.

 • Nhà quản trị thường xuyên xem xét và cấp nhật những tin tức, sự kiện có liên quan đến doanh nghiệp và phổ biến cho toàn bộ mọi người những thông tin cần thiết với công việc của họ. Bên cạnh đó, nhà quản trị còn đại diện cho doanh nghiệp đưa các tin tức có lợi cho doanh nghiệp ra bên ngoài thị trường.

Vai trò quyết định

Vai trò quyết định của nhà quản trị được thể hiện ở 4 khía cạnh đó là:

 • Vai trò doanh nhân: Được thể hiện khi nhà quản trị tiến hành cải tiến hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc áp dụng công nghệ mới vào dây chuyền sản xuất.

 • Vai trò giải quyết xáo trộn: giải quyết những vấn đề bất ngờ xuất hiện làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

 • Vai trò phân phối nguồn tài nguyên: Phân phối các nguồn tài nguyên như nhân lực, tài chính, thời gian, thiết bị,...hợp lý nhằm tối đa được lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 • Vai trò đàm phán: Nhà quản trị đại diện cho doanh nghiệp đứng ra đàm phán với những đối tác.

Lời kết

 • Hiện nay, các doanh nghiệp đều nhận thấy sự cần thiết của yếu tố nhà quản trị và luôn chú trọng chiêu mộ được những nhà quản trị tài giỏi để có thể thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của mình.

 • Hy vọng, qua bài viết bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về nhà quản trị, cấp bậc và vai trò của nhà quản trị đối với doanh nghiệp hiện nay. Rất mong những kiến thức trên có thể giúp ích phần nào vào công việc của bạn ở hiện tại và trong tương lai.

>>> Xem thêm các bài viết:

TIN LIÊN QUAN