Doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp là gì? Chức năng của quản trị doanh nghiệp

27
th 09

Quản trị doanh nghiệp là gì? Chức năng của quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng của các doanh nghiệp nếu muốn phát triển mạnh mẽ. Vậy quản trị doanh nghiệp là gì và nó có những chức năng như thế nào trong một doanh nghiệp?

Quản trị doanh nghiệp là gì?

Bạn hiểu như thế nào là quản trị doanh nghiệp?

Quản trị doanh nghiệp hay người ta còn gọi là quản lý doanh nghiệp. Nó được hiểu là một hệ thống các quy định và cơ chế để qua đó, nhà quản trị điều hành và kiểm soát mọi hoạt động của doanh nghiệp. Việc quản trị doanh nghiệp cũng phải đảm bảo cân bằng giữa các chủ thể có liên quan đến nhau trong doanh nghiệp như khách hàng, các cổ đông, người quản lý,…

Bên cạnh đó, quản trị doanh nghiệp cũng chính là việc phải lập ra những nguyên tắc trên tất cả các lĩnh vực từ quản trị cho đến thực hiện, kiểm soát nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới.

Các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp

Thông thường, quản trị doanh nghiệp đem lại 4 chức năng cơ bản sau:

  • Chức năng kế hoạch và dự báo: Đây được coi là một chức năng đầu tiên và cơ bản nhất của quá trình quản trị doanh nghiệp. Chức năng này đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ như: nghiên cứu tình hình và môi trường bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp, đề ra và xây dựng mục tiêu, nghiên cứu các nguồn lực cần có, làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan, đề ra các công việc chi tiết cần phải thực hiện dưới nguồn lực sẵn có và những điều kiện để có thể hoàn thành được mục tiêu đề ra. Như vậy, chức năng này về cơ bản là đề ra những nhiệm vụ đơn giản và thiết yếu nhất trong mỗi doanh nghiệp.

  • Chức năng tổ chức thực hiện: Sau chức năng lập kế hoạch và dự báo, hoạt động quản trị doanh nghiệp tiếp tục khẳng định chức năng tiếp theo là tổ chức và thực hiện. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ như: tổ chức bộ máy doanh nghiệp cũng như con người để từ đó hình thành được cơ cấu tổ chức và phân công nhân lực phù hợp, phân công nguồn lực theo từng nhóm người hoặc theo từng bộ phận chức năng trong doanh nghiệp... Tiếp nữa, tổ chức thực hiện cũng bao gồm luôn việc xây dựng và ban hành chính sách, điều lệ và các cơ chế hoạt động trong doanh nghiệp để từ đó có nền tảng pháp lý cho mọi hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra một cách nhất quán và hiệu quả cao.

  • Chức năng lãnh đạo và chỉ đạo: Đối với chức năng này thì nhiệm vụ chính là thuộc về những người lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp. Họ phải thể hiện được nghệ thuật của bản thân trong việc quản lý điều hành các hoạt động trong doanh nghiệp. Bao gồm các hoạt động như: lãnh đạo quá trình hoạt động của công ty dựa trên cơ chế và chính sách đã thiết lập, các hoạt động nhằm khuyến khích nhân viên cùng thực hiện nhiệm vụ chung của doanh nghiệp,…

  • Chức năng kiểm tra, giám sát và đưa ra các quyết định điều chỉnh trong hoạt động kinh doanh: Đây được coi là một chức năng quan trọng và khá phức tạp bởi nó đòi hỏi sự theo dõi và đánh giá trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Bằng cách thiết lập ra các hệ thống chứa đựng những thông tin quản lý và từ đó có những thu thập về thông tin cần thiết để thực hiện việc nắm bắt tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh. Qua đó, nhà quản trị cũng dễ dàng nhìn nhận được hiệu suất làm việc so với kế hoạch đã đề ra và sẵn sàng điều chỉnh nếu thấy cần thiết.

Tất cả những chức năng trên đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong một hệ thống quản trị nhất quán. Và bởi thế, trong doanh nghiệp, các chức năng này cần được thực hiện song song và thống nhất với nhau để tạo ra sự kết hợp hài hòa nhất nhằm làm cho doanh nghiệp luôn hoạt động liên tục theo định hướng mục tiêu của doanh nghiệp.

Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào thì việc quản trị kinh doanh tốt sẽ giúp cho mọi hoạt động trong doanh nghiệp diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả nhất. Như vậy, khái niệm và các chức năng của quản trị doanh nghiệp là những thông tin mà chúng tôi vừa nêu trên. Hi vọng những điều trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức mới mẻ.

>>> Xem thêm các bài viết:

 

TIN LIÊN QUAN