Doanh nghiệp Quản trị học là gì? Yếu tố và vai trò của nhà quản trị học

27
th 09

Quản trị học là gì? Yếu tố và vai trò của nhà quản trị học

Nền kinh tế trong và ngoài nước đang trên đà phát triển mạnh. Việc tìm đến các nhà quản trị là nhu cầu thiết yếu khiến quản trị học được lượng quan tâm rất lớn. Hãy cũng tìm hiểu quản trị học là gì?

Quản trị học là gì? Quản trị học có vai trò gì?

Quản trị học là gì?

Định nghĩa

Quản trị học là ngành học cung cấp kiến thức về quản trị tổ chức, để có thể trở thành một nhà quản trị.

Tùy theo mỗi cá nhân, tổ chức… khác nhau mà quản trị được định nghĩa bởi những khái niệm khác nhau. Nhưng nhìn chung có thể tổng quát khái niệm về quản trị tổ chức như sau: Quản trị là một chuỗi quá trình các hoạt động hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra nhằm mục đích đạt được hiệu quả cao đối mục tiêu chung, được hình thành khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức.

Quản trị là hoạt động hướng đến mục tiêu trên cơ sở sử dụng nguồn lực, con người đóng vai trò rất quan trọng trong quản trị và hoạt động quản trị thường bị ảnh hưởng bởi tác động của môi trường.

Người ta cho rằng quản trị:

 • Vừa có tính khoa học: hiểu về các nguyên tắc, quy luật, phương pháp, kỹ thuật để có thể giải quyết các vấn đề cần quản trị.

 • Vừa có tính nghệ thuật: để quản trị có hiệu quả cao thì phải biết sử dụng tính khoa học của quản trị và vận dụng một cách nghệ thuật trong thực tiễn.

Nhà quản trị

Nhà quản trị là người nắm giữ vị trí đặc biệt, được giao quyền điều khiển con người và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động trong tổ chức tương ứng với cấp bậc của mình. Là người ra quyết định về quá trình khoa học và tổ chức thực hiện quyết định một cách nghệ thuật.

Yếu tố để có thể trở thành một nhà chính trị giỏi:

 • Có tính trách nhiệm trong công việc cao

 • Kiểm soát cảm xúc, điềm tĩnh, không nóng vội, hấp tấp

 • Biết chớp thời cơ, tận dụng những cơ hội vàng

 • Có hướng suy nghĩ tích cực, tìm kiếm cơ hội

 • Biết cách điều hành các cuộc hội họp, khả năng lãnh đạo tốt

Cấp bậc, kỹ năng và vai trò của nhà quản trị

Cấp bậc: 

Trong một tổ chức,nhà quản trị thường được phân chia thành 3 cấp bậc quản trị: cấp cao, cấp giữa, cấp thấp.

 • Cấp thấp (cấp cơ sở): thường là các chức danh như trưởng nhóm, trưởng ca,… có nhiệm vụ thúc đẩy, hướng dẫn, điều khiển những người cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ công việc và cũng trực tiếp tham gia vào công việc.

 • Cấp giữa (cấp trung gian): thường là các chức danh như trưởng phòng, trưởng ban,… có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ và chính sách của tổ chức, quản trị các nhân viên cấp cơ sở cũng như cấp dưới.

 • Cấp cao: thường là các chức danh như chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc,… có công việc là xây dựng các kế hoạch, chiến lược hoạt động và phát triển tổ chức, đề ra các mục tiêu, giải pháp,… chịu trách nhiệm về thành quả cuối cùng của tổ chức.

Kỹ năng

Để thực hiện được các vai trò của mình, các nhà quản trị phải có những kỹ năng cần thiết. Tùy theo cấp bậc của nhà quản trị để xét mức độ kỹ năng cần thiết.

 • Kỹ năng kỹ thuật (kỹ năng chuyên môn): trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà chính trị, là kỹ năng vận dụng những kiến thức chuyên môn, kỹ thuật và các nguồn tài nguyên để hoàn thành công việc.

 • Kỹ năng nhân sự (kỹ năng giao tiếp): là kỹ năng cùng làm việc, tiếp xúc, điều khiển con người trong tổ chức nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện để hoàn thành mục tiêu chung.

 • Kỹ năng tư duy (kỹ năng bao quát): khả năng quán xuyến toàn bộ tổ chức và hợp nhất các bộ phận trong hệ thống. 

Vai trò

Nhà quản trị phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Dựa vào tính chất chung, các nhà khoa học tập hợp thành 10 vai trò và chia làm 3 nhóm:

 • Vai trò quan hệ con người: 

 • Đại diện: cho thấy hình ảnh của tổ chức đang quản trị

 • Lãnh đạo: phản ánh sự ảnh hưởng, phối hợp và kiểm tra của cấp trên và cấp dưới

 • Liên lạc: thể hiện mối quan hệ của nhà quản trị với cả trong và ngoài tổ chức nhằm góp phần hoàn thành công việc

 • Vai trò thông tin:

 • Tiếp nhận và thu nhập thông tin liên quan đến tổ chức: nhằm xác định những cơ hội hoặc những mối đe dọa đến tổ chức

 • Phổ biến thông tin: chia sẻ thông tin trong tổ chức góp phần hoàn thành công việc

 • Cung cấp thông tin cho bên ngoài: nhằm giải thích, bảo vệ hoặc giành sự đồng tình, ủng hộ cần thiết

 • Vai trò quyết định:

 • Doanh nhân (chủ trì): phản ảnh việc nhà quản trị tìm mọi cách cải tiến tổ chức nhằm làm cho hoạt động của tổ chức ngày càng có hiệu quả. 

 • Giải quyết xáo trộn: đối phó, giải quyết những xáo trộn, mâu thuẫn để ổn định tổ chức

 • Phân phối nguồn lực: sử dụng tối ưu, hợp lý nguồn lực góp phần phát triển tổ chức

 • Thương thuyết: đàm phán, ký kết hợp đồng,… là một trong những vai trò quan trọng của nhà quản trị để tổ chức lớn mạnh. 

Trên đây là những giải đáp về quản trị học là gì, cũng như những vấn đề liên quan đến quản trị học như cấp bậc, kỹ năng, vai trò của nhà quản trị. Hy vọng có thể giúp bạn tìm hiểu và tham khảo thêm thông tin.

>>> Xem thêm các bài viết:

TIN LIÊN QUAN