Doanh nghiệp Định nghĩa quy chế; quy chế lương, thưởng trong tổ chức

27
th 09

Định nghĩa quy chế; quy chế lương, thưởng trong tổ chức

Mỗi tổ chức, doanh nghiệp, công ty, nào cũng có một quy chế riêng. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ nhất về quy chế, sự khác nhau giữa quy chế, quy định, quy trình và quy chế lương, thưởng trong doanh nghiệp, công ty hay bất kỳ một tổ chức. 

Quy chế là gì?

Định nghĩa quy chế

Có thể hiểu quy chế theo khái niệm đơn giản như sau: 

Quy chế là một văn bản mang tính pháp luật cao hoặc những điều lệ do doanh nghiệp, tổ chức, công ty hay tập thể, cá nhân có quyền lực ban hành. Mỗi quy chế đều có tính thực thi trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và mang tính hiệu lực cho tất cả các thành viên thuộc tổ chức. 

Ví dụ: Quy chế Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, quy chế Công ty Cổ phần, quy chế tập đoàn…

Quy chế là văn bản điều hành nội bộ riêng trong từng doanh nghiệp, công ty hay cơ quan tổ chức… Trong hệ thống nội bộ, quy chế sẽ đi kèm với quy định và quy trình. Việc ban hành một chuỗi hệ thống cơ quan, đảm bảo quá trình điều hành toàn doanh nghiệp hay công ty thì mỗi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đều ra những văn bản về quy chế, quy định và quy trình sao cho phù hợp nhất với loại hình doanh nghiệp tổ chức.

Sự khác nhau giữa quy chế, quy định, quy trình

Muốn sử dụng, áp dụng được quy chế, quy định, quy trình trong một tổ chức thì đầu tiên ta cần hiểu khái niệm và sự khác nhau giữa chúng.

Quy chế là những vấn đề được điều chỉnh liên quan đến những lĩnh vực: công tác nhân sự, chế độ chính sách, công tác phân công, tổ chức hoạt động, quyền lợi, hạn định, định mức thường do Hội đồng quản trị kết hợp Ban quản lý của bộ máy điều hành ban hành. Trong đó các quy chế được ban hành bao gồm cho tất cả các mối quan hệ trong công ty, doanh nghiệp hay tổ chức đó giữa ban quản trị với người lao động, người lao động với người lao động, giữa các ban quản trị điều hành với nhau, giữa các phòng ban... 

Ví dụ: Quy chế của công ty Trách nhiệm hữu hạn Bánh kẹo Thành Đô: những công nhân bắt đầu làm sẽ chịu thử việc trong vòng 30 ngày với mức lương 3.5 triệu đồng cho công nhân. 

Quy chế của tập đoàn PIB trong điều mục lương thưởng : Sau 6 tháng công nhân sẽ được tăng lương 1 lần tùy theo thứ tự và cấp bậc trong điều khoản 3 mục VII...

Quy định là quy phạm đặt ra các công việc theo từng cấp bậc, tính chất công việc mà nhân viên hay mỗi người quản lý phải làm; không được làm. Mọi thành viên trong nội bộ buộc phải tuân thủ theo quy định trên quy phạm pháp luật, theo quy chế và điều lệ của tổ chức đã đề ra. Trong mỗi văn phòng hay hệ điều hành riêng trong một tập đoàn lớn sẽ có quy định về chuyên môn riêng biệt, tất cả đều dựa trên quy phạm pháp luật và công tác điều hành của tổ chức hay doanh nghiệp đó.

Ví dụ : Quy định về thời gian bắt đầu và kết thúc công việc đối với nhân viên của toàn thể nhân viên tại khu công nghiệp ABC...

Quy trình là trình tự hay các bước công việc, sử dụng nguồn lực, trách nhiệm của các phòng/ các bộ phận; là tiến trình dựa trên trách nhiệm của cá nhân người lao động đối với công việc nhằm kết hợp với người sử dụng lao động hay người quản lý để phát triển, hoàn thành công việc hay nhiệm vụ nào đó. Tất cả quy trình đều dựa trên một quy phạm nhất định.

Ví dụ: Quy trình “chốt sale”hay còn gọi là Onboarding hiệu quả trải qua quy trình sau:

Xác định giá trị cốt lõi của quy trình Onboarding – Chuẩn bị Pre-boarding – Nhiệm vụ và mục tiêu tuần làm việc đầu tiên của nhân viên – Sau khi nhân viên vào làm việc – Nhiệm vụ và kết quả sau 3-6 tháng...

Quy chế lương , thưởng chế độ cho người lao động

Quy chế lương thưởng là văn bản hiện hành được tổ chức, công ty, doanh nghiệp lập nên những quy định về các vấn đề lương, hỗ trợ và các khoản khác nhằm đáp ứng quyền lợi cho người lao động về các chế độ tiền lương, tiền phụ cấp, chế độ bảo hiểm, trợ cấp xã hội hay tiền thưởng cũng như tiền phạt theo quy định. Trong đó bao gồm hình thức, cách thức, thời hạn trả lương, cách tính lương thông qua từng tính chất công việc và thời gian của người lao động làm việc cho doanh nghiệp hoặc tổ chức đó.

Quy chế lương thưởng dành cho người lao động nhằm mục đích:

- Quy định về quyền lợi các khoản mà người lao động nhận được khi làm việc tại công ty hay tổ chức doanh nghiệp.

- Quy định về mức lương, mức thưởng, cách tính lương hay phụ cấp theo lương của người lao động.

- Quy định về việc trả lương cho từng bộ phận, từng cá nhân nhằm nâng cao tinh thần làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức danh và có nhiều đóng góp cho tổ chức trong kế hoạch sản xuất bền vững của doanh nghiệp hay tổ chức đó.

- Đảm bảo bảo hiểm, những lợi ích về phúc lợi xã hội khi tham gia làm việc cho công ty, tổ chức, doanh nghiệp.

Các căn cứ về việc ban hành quy chế lương thưởng:

- Theo Bộ luật lao động

- Theo Luật làm việc

- Theo Luật doanh nghiệp 

- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức doanh nghiệp, công ty.

- Theo biên bản ý kiến qua họp Hội đồng thành viên và thông qua quy chế chi trả lương thưởng của công ty, tổ chức doanh nghiệp.

- Theo điều luật của Sở Lao động – Thương binh và xã hội thành phố quy định về tính hiệu lực, thời gian thừa nhận và vô hiệu lực đối với những quy định trước trái với quy chế hiện hành.

Trên căn cứ trên, phạm vi áp dụng quy chế lương thưởng: toàn bộ người tham gia lao động cho công ty hay doanh nghiệp, tổ chức đó.

Quy chế lương thưởng bao gồm những nội dung chính sau:

- Quy định về lương chính: mức lương tương ứng với mức lao động mà người lao động đóng góp cho công ty hay tổ chức doanh nghiệp theo điều kiện bình thường theo giờ làm hành chính và số ngày thực tế trong tháng. 

- Lương đóng bảo hiểm xã hội: là mức tiền lương và phụ cấp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

- Lương thử việc: tùy vào quy chế của mỗi công ty theo tính chất công việc. Đa số các công ty, doanh nghiệp áp dụng hình thức hưởng 85% mức lương chính thức/ tháng cho mức lương thử việc.

- Lương khoán: lương dành cho nhân viên làm việc mang tính thời vụ, chịu trách nhiệm và hoàn thành tiến độ công việc trong một thời gian nhất định trên những đầu việc cố định thông qua các hợp đồng công việc.

- Cách tính lương: trả lương theo hình thức thời gian làm việc / tháng hoặc theo quy định của công ty.

- Lương thời gian: áp dụng, có tính hiệu lực như nhau cho mọi thành viên trong công ty.

Ngoài lương theo Hợp đồng lao động thì người lao động còn được tham gia nhận quyền lợi về các khoản phụ cấp, trợ cấp hoặc các khoản phúc lợi theo kỳ hạn như tổ chức đi thăm quan, nghỉ mát, du lịch…theo quyết định của ban lãnh đạo, những người cấp cao của công ty, tổ chức doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc tính toán và trả lương dựa trên nguyên tắc chính xác về số liệu, thời gian, ngày giờ được người lao động ký trả trên bảng chấm công hàng ngày. Tiền lương sẽ được trả cho mọi nhân viên trong doanh nghiệp, công ty vào đầu tháng tiếp theo, nếu ngày trả lương rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ Tết thì tiền lương sẽ được chuyển gửi vào ngày trước đó. Những ngày nghỉ được hưởng nguyên lương ( lễ Tết, kết hôn,người thân mất…) sẽ xét theo quy chế của công ty mà người lao động vẫn được hưởng nguyên lương.

Về chế độ xét nâng lương, vào mỗi năm lãnh đạo xét nâng lương cho nhân viên một lần vào quý 2 hoặc 3, có xu hướng tăng 10% - 20% theo mức lương hiện tại. Nhân viên có vi phạm nội quy lao động sẽ không thuộc vào diện xét tăng lương, được xét nâng lương vào kỳ sau nếu không tái phạm kỷ luật lao động.

Theo điều luật lao động về chế độ thưởng:

- Thưởng cuối năm: mức thưởng cho người lao động sẽ thuộc vào lợi nhuận mỗi năm của doanh nghiệp, tổ chức, công ty mà có mức thưởng hợp lý.

- Thưởng thâm niên: Nhân viên tối thiểu từ 3 năm trở lên sẽ có mức thưởng được trao vào tháng cuối cùng của năm. Nhân viên kinh doanh sẽ được thưởng phần trăm doanh thu hàng tháng do Ban giám đốc duyệt qua đơn trình của trưởng phòng kinh doanh và chuyển cho phòng kế toán, cuối cùng được trao cùng lương tháng cho nhân viên đó.

- Thưởng lễ 30/4, 1/5, Ngày quốc khánh và Tết: số tiền thưởng dao động từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng cùng khả năng, mức độ hoàn thành công việc, đóng góp của cá nhân mà mức thưởng cụ thể của từng cá nhân sẽ được quyết định.

Trên đây là những điều cần biết về quy chế cũng như sự phân biệt giữa quy chế, quy định, quy trình. Những điều bổ ích khi biết về quy chế lương, thưởng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi cũng như những quy định cơ bản khi tham gia một tổ chức, công ty hoặc doanh nghiệp.

>>> Xem thêm các bài viết:

 

TIN LIÊN QUAN