Doanh nghiệp Khái niệm tổ chức? Đặc trưng và loại hình của tổ chức

30
th 09

Khái niệm tổ chức? Đặc trưng và loại hình của tổ chức

Thuật ngữ tổ chức được mọi người định nghĩa khác nhau tùy vào ngành nghề và lĩnh vực chuyên môn riêng. Vậy hãy cùng tìm hiểu tổ chức có những cách định nghĩa nào? Đặc trưng và các loại hình của tổ chức nhé!

Tổ chức là gì? Những lại hình phổ biến của tổ chức

Tổ chức nghĩa là gì?

Theo ngành triết học

 • Theo triết học, tổ chức được hiểu là cơ cấu tồn tại của sự vật, là thuộc tính của bản thân tất cả các sự vật. Sự liên kết giữa các yếu tố nội dung xung quanh sự vật góp phần làm cho sự vật tồn tại.

 • Ví dụ: Hệ sinh thái, thế giới động vật chính là những tổ chức.

Theo ngành nhân loại học

 • Theo khẳng định của ngành nhân loại học thì tổ chức xã hội loài người xuất hiện đồng thời cùng với sự xuất hiện của con người trên trái đất. Tổ chức này là tập thể những con người hợp lại với nhau cùng thực hiện nhiệm vụ, dần hoàn thiện và phát triển cùng với sự phát triển của nhân loại.

 • Ví dụ: Bệnh viện là một tổ chức với mục đích chung là chữa bệnh cho con người.

Những loại hình phổ biến của tổ chức

Phân loại dựa trên mục tiêu hoạt động

Mục tiêu hoạt động của tổ chức được hiểu là cái đích cuối cùng cần đạt được thông qua các quá trình trình thực hiện các hoạt động.

 • Căn cứ vào yếu tố mục tiêu hoạt động vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận thì tổ chức được chia ra làm hai loại đó là tổ chức hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận (doanh nghiệp, công ty, các tập đoàn,...) và tổ chức hoạt động phi lợi nhuận (các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, tổ chức nghiên cứu xã hội,...).

 • Căn cứ vào thời gian thực hiện hoạt động vì mục tiêu đề ra mà tổ chức được chia làm ba loại đó là:

 • Tổ chức thực hiện mục tiêu ngắn hạn (đại hội, ban bầu cử,...)

 • Tổ chức thực hiện mục tiêu trung hạn (ban soạn thảo điều luật, sửa đổi luật,...)

 • Tổ chức thực hiện mục tiêu dài hạn (tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu y học,...)

Phân loại dựa theo ngành, lĩnh vực hoạt động

 • Dựa trên các hoạt động cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực mà tổ chức được phân loại khác nhau như: Quốc phòng, xã hội khoa học, y tế, văn hóa,...

Phân loại dựa trên quy mô của tổ chức

Quy mô của tổ chức được hiểu là mức độ rộng lớn của tổ chức xét trên hai khía cạnh chính là phạm vi hoạt động và thẩm quyền của tổ chức. Bên cạnh đó còn có các yếu tố khác như nguồn nhân lực, nguồn tài chính, cơ sở hạ tầng,... Căn cứ vào quy mô, có thể phân tổ chức thành các loại:

 • Các tổ chức hoạt động trên phạm vi rộng (quốc tế, toàn quốc) và tổ chức hoạt động trên phạm vi hẹp (tỉnh, huyện,xã).

 • Tổ chức có thẩm quyền chung (là những tổ chức có quyền hạn giải quyết nhiều vấn đề, lĩnh vực khác nhau theo quy định của hiến pháp) và tổ chức có thẩm quyền chuyên môn (là những tổ chức hoạt động trong khuôn khổ phạm vi pháp luật quy định).

Tổ chức bao gồm những đặc trưng cơ bản gì?

Kết hợp giữa tổ chức với nỗ lực của các thành viên vì mục tiêu chung

 • Các cá nhân trong tổ chức cùng phối hợp với nhau hoàn thành nhiệm vụ vì mục tiêu chung mà tổ chức để ra và nỗ lực để đạt được quyền lợi cho mỗi cá nhân. Khi các cá nhân cùng góp thể lực, trí lực và tâm lực vào hoạt động chung của tổ chức thì mọi việc dù có khó khăn đều được hoàn thành.

Sự phân công lao động

 • Phân công lao động là sự phân chia cụ thể các nhiệm vụ phức tạp thành các nhiệm vụ nhỏ hơn và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực nhằm hoàn thành nhiệm vụ đó. Phân công lao động giúp thành viên trong tổ chức có môi trường rèn luyện bản thân trở nên tài giỏi và chuyên nghiệp hơn.

Hệ thống cấp bậc quyền lực

 • Một tổ chức cần phải có sự phân chia quyền lực sao cho những người quản lý tổ chức là người có quyền lực cao nhất và quyền lực của các thành viên có thể khác nhau hoặc ngang bằng nhau tùy vào mức độ và tính chất công việc.

Nếu một tổ chức không có sự phân chia quyền lực rõ ràng sẽ dẫn đến sự rối loạn trong việc phối hợp hoàn thành công việc và không thể tồn tại lâu dài.

Lời kết

 • Mỗi một tổ chức ra đời và tồn tại đều góp phần vì lợi ích chung của nhiều cá nhân và đem lại sự phát triển cho nền kinh tế và xã hội của đất nước. Qua bài viết trên, hy vọng bạn đọc đã hiểu rõ hơn về định nghĩa tổ chức, các loại hình tổ chức phổ biến hiện nay và những đặc trưng cơ bản của tổ chức. Rất mong bạn đọc có thể áp dụng những kiến thức bổ ích trên vào trong tổ chức của mình.

>>> Xem thêm các bài viết:

TIN LIÊN QUAN